centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Sierpień 2017
22 sierpnia | Warszawa | warsztaty "PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO"
22 sierpnia | Warszawa | szkolenie "WIZUALIZACJA SIECI OD PODSTAW"
23 sierpnia | Warszawa | szkolenie "ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ"
29 sierpnia | Warszawa | 26 seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYDAWNICZYMI CZASOPISM NAUKOWYCH. WIDOCZNOŚĆ PUBLIKACJI ORAZ ELEKTRONICZNE FORMY WYDAWANIA”
30 sierpnia | Warszawa | szkolenie "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"
30 sierpnia | Warszawa | szkolenie "SKUTECZNA REKLAMA W INTERNECIE Z UŻYCIEM NARZĘDZI GOOGLE ADWORDS"
31 sierpnia | Warszawa | szkolenie "ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA DZIALALNOŚCI KULTURALNEJ NA LATA 2014-2020. FUNDUSZE KRAJOWE, EUROPEJSKIE I PRYWATNE ORAZ METODYKA PISANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW"
31 sierpnia | Warszawa | szkolenie "PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ"
Wrzesień 2017
5 września | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
5 września | Warszawa | X FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
6 września | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
6 września | Warszawa | szkolenie "OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943"
6-7 września | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZEDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
7 września | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH"
7 września | Warszawa | warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
12 września | Warszawa | warsztaty "WDROŻENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (EDM): E-RECEPTY, E-SKIEROWANIA, E-ZWOLNIENIA"
12 września | Warszawa | warsztaty "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - TAJEMNICE WARSZTATU BIEGŁEGO INFORMATYKA – część 1"
13 września | Warszawa | szkolenie "SKUTECZNE KAMPANIE REKLAMOWE NA FACEBOOKU"
13 września | Warszawa | szkolenie "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW, GRANTY KRAJOWE I ZAGRANICZNE (FUNDRAISING, SPONSORING, CROWDFUNDING"
13 września | Warszawa | warsztaty "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - PRAKTYCZNA ANALIZA INCYDENTU - część 2"
13 września | Warszawa | szkolenie "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
14 września | Warszawa | szkolenie "REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W 2017 R. - POSTĘPOWANIE A DOKUMENTACJA TWORZONYCH, DIAŁAJĄCYCH, ŁĄCZONYCH, PRZEKSZTAŁCANYCH I LIKWIDOWANYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK"
14 września | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
19 września | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
20 września | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
20 września | Warszawa | warsztaty "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
20 września | Warszawa | szkolenie "PREZENTACJE W NAUCE I BIZNESIE"
21 września | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
21 września | Warszawa | szkolenie "MARKETING #HASZTAGÓW - TRENDY, STRATEGIA, UŻYCIE"
21 września | Warszawa | szkolenie "ANALIZA FINANSOWA I WARTOŚĆ FIRMY"
26 września | Warszawa | seminarium "WYKORZYSTYWANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 7 KWIETNIA 2017 R."
27 września | Warszawa | seminarium "ANALIZA I MONETYZACJA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH - JAK ZARABIAĆ NA BIG DATA"
27 września | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE W MUZYCE"
27 września | Warszawa | FORUM MARKETINGU "NOWE TECHNOLOGIE W MARKETINGU SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI), ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ (VR), TECHNOLOGIE KOGNITYWNE"
28 września | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
28 września | Warszawa | szkolenie "OBSZARY NATURA 2000 W PRAWIE UE I POLSKIM"
28 września | Warszawa | warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"
28 września | Warszawa | warsztaty "ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM - JAK ŁĄCZYĆ RÓŻNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W CELU OPTYMALIZACJI EFEKTU"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78