centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Wrzesień 2016
27 września | Warszawa | Seminarium w cyklu NOWE TECHNOLOGIE INTERNETU "INTERNET RZECZY - OBSZARY PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
28 września | Warszawa | Konferencja "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFORMATYCZNYM W SEKTORZE KAPITAŁOWYM"
28 września | Warszawa | Warsztaty OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE
29 września | Warszawa | Szkolenie "PLANOWANIE BUDŻETU W MARKETINGU RACJONALIZACJA KOSZTÓW, ZACHOWANIE EFEKTYWNOŚCI"
Październik 2016
4 października | Warszawa | Warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
4 października | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
4 października | Warszawa | Warsztaty "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT."
5 października | Warszawa | Warsztaty "EFEKTYWNE PUBLIKOWANIE NAUKOWE, PRAKTYCZNE NARZĘDZIA W PRACY AUTORA"
5 października | Warszawa | Szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH – RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
5 października | Warszawa | Szkolenie DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW
5 października | Warszawa | Szkolenie: POZNAJ SWOICH ODBIORCÓW. BADANIE PUBLICZNOŚCI.
11 października | Warszawa | XIII seminarium w cyklu BEZPIECZNA ENERGETYKA "ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ENERGETYCE - BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII"
11 października | Warszawa | Szkolenie "JAK UNIKAĆ BŁĘDÓW W OCENIANIU PRACOWNIKÓW?"
11 października | Warszawa | Warsztaty "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
11 października | Warszawa | LIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "BIAŁY WYWIAD I DETEKTYWISTYCZNE POZYSKIWANIE INFORMACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO"
12 paździenika | Warszawa | Warsztaty "UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - spory przedsiębiorców z użytkownikami końcowymi w praktyce regulacyjnej"
12 paździenika | Warszawa | warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - Tajemnica bankowa, ubezpieczeniowa i SKOK po zmianach z 2015 r. i po reformie z 2016 r."
12 października | Warszawa | XVII seminarium w cyklu MEDICA INFO "CLOUD COMPUTING I OUTSOURCING USŁUG W SEKTORZE ZDROWIA A OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH MEDYCZNYCH"
13 października | Warszawa | Warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
13 października | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII"
18 października | Warszawa | IX FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DLA KADRY AKADEMICKIEJ"
18 października | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIĄZEK DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI I ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PSD 2"
19 października | Warszawa | Szkolenie "AUDYT I ZARZĄDZANIE LICENCJAMI NA OPROGRAMOWANIE - aspekty prawne, techniczne i organizacyjne"
19 - 20 października | Hotel Afrodyta **** Radziejowice | XXVII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "PROFESJONALNE OBLICZA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE, ASPEKTY SPOŁECZNE I PRAWNE"
19 - 20 października | Warszawa | Szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
20 października | Warszawa | Szkolenie "WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI – ASPEKTY PRAKTYCZNE"
21 października | Warszawa | seminarium z cyklu KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE "BUDOWANIE KOMPETECJI CYFROWYCH - OBLIGATORYJNA NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE"
25 października | Warszawa | LIV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "RYZYKA NA RYNKU BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W KONTEKŚCIE PRAWNYM, FINANSOWYM"
25 października | Warszawa | Szkolenie "JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ DOKUMENTOWANIE OBROTÓW NA POTRZEBY VAT"
26 października | Warszawa | XXV edycja seminarium NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "NEURONAUKI W MUZEACH"
26 października | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom podstawowy"
26 października | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
27 października | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom średniozaawansowany"
27 października | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
27 października | Warszawa | warsztaty: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78