centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Marzec 2017
28 marca | Warszawa | 25 edycja seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "NOWE ROZPORZĄDZENIE (12/12/2016) PARAMETRYZACYJNE, KATEGORYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH W 2017 I PUNKTACJE ZA 2013-16"
29 marca | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
29 marca | Warszawa | szkolenie "OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I PRAWA DO WIZERUNKU - MEDIA I INTERNET"
29 marca | Warszawa | szkolenie "WPŁYW ZMIAN W KODEKSIE CYWILNYM I POSTĘPOWANIU CYWILNYM NA UMOWY W ADMINISTRACJI"
30 marca | Warszawa | warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
30 marca | Warszawa | 30 edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "NOWE TRENDY I TECHNOLOGIE W BANKOWOŚCI CYFROWEJ - BIG DATA, APLIKACJE RWD, ROZWIĄZANIA MOBILNE"
kwiecień 2017
4 kwietnia | Warszawa | XIV seminarium w cyklu MEDICA INFO "NOWE ZASADY SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH"
4 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
4 - 5 kwietnia | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
5 kwietnia | Warszawa | XXXII seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "SYSTEMY GEOINFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI. INFORMATYZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH"
6 kwietnia | Warszawa | warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII"
6 kwietnia | Warszawa | XI FORUM MAREKTINGU "BIG DATA MARKETING, INŻYNIERIA DANYCH, AUTOMATYZACJA MARKETINGU, RAFINACJA BIG DATA"
6 kwietnia | Warszawa | szkolenie "JAK PRZECIWDZIAŁAĆ "WCIĄGNIĘCIU" W OSZUSTWA I TZW. KARUZELE VAT"
11 kwietnia | Warszawa | warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
11 kwietnia | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
12 kwietnia | Warszawa | warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
12 kwietnia | Warszawa | szkolenie "ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE), eIDAS - WPŁYW NA ZMIANY W PRAWIE I OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE"
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "JAK PROWADZIĆ I PROMOWAĆ BLOG FIRMOWY"
25 kwietnia | Warszawa | warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
26 kwietnia | Warszawa | warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – poziom podstawowy"
26 kwietnia | Warszawa | szkolenie "ŚWIADCZENIA USŁUG FARMACEUTYCZNYCH (ZASADY, BŁĘDY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FARMACEUTY)"
26 kwietnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
27 kwietnia | Warszawa | warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – poziom średniozaawansowany"
27 kwietnia | Warszawa | szkolenie "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PO ZMIANIE SYSTEMÓW WSPARCIA"
27 kwietnia | Warszawa | 78 edycja seminarium AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO „ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI W INTERNECIE. ASPEKTY PRAWNE HEJTU I MOWY NIENAWIŚCI”

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78