centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Styczeń 2018
16 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO A HANDEL ELEKTRONICZNY" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
17 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W OCHRONIE ZDROWIA" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W DZIAŁALNOŚCI DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
23 stycznia | Warszawa | 23 seminarium z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "ZAGROŻENIA TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. NARZĘDZIA SMART CITY W OBRONIE PRZED ZAGROŻENIAMI"
23 stycznia | Warszawa | szkolenie "PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH NA ZGROMADZONEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KOMISJI BIOETYCZNEJ"
23 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
24 stycznia | Warszawa | 28 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO - RELACJE NAUKI Z MEDIAMI"
24 stycznia | Warszawa | szkolenie "JAK PRZYGOTOWAĆ BIZNES PLAN ROZWOJOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA"
25 stycznia | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
25 stycznia | Warszawa | szkolenie "KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020"
25 stycznia | Warszawa | 27 seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "BIBLIOTEKI CYFROWE - NOWE ROZWIĄZANIA I REGULACJE"
30 stycznia | Warszawa | szkolenie "PROCEDURA NADAWANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE DO NICH"
30 stycznia | Warszawa | seminarium "ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ PRAWNYCH - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"
31 stycznia | Warszawa | szkolenie "NARZĘDZIOWNIA e - MARKETERA - JAK WYKORZYSTAĆ NARZĘDZIA I APLIKACJE ONLINE DO OPTYMALIZACJI WWW I SEO, REKLAMY ONLINE, MONITOROWANIA KONKURENCJI I SPRZEDAŻY W INTERNECIE"
31 stycznia | Warszawa | szkolenie "JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ DOKUMENTOWANIE OBROTÓW NA POTRZEBY VAT"
Luty 2018
1 lutego | Warszawa | szkolenie "FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ"
1 lutego | Warszawa | szkolenie "SPLIT PAYMENT I RACHUNEK VAT - WYZWANIA DLA BANKÓW"
6 lutego| Warszawa | szkolenie "ZDROWIE PUBLICZNE - FINANSOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ"
6 - 7 lutego | Warszawa | warsztaty "ROI/TCO METODY ANALIZY EFEKTÓW EKONOMICZNYCH Z WDROŻEŃ IT"
7 lutego | Warszawa | szkolenie "KOMUNIKACJA INTERNETOWA W ADMINISTRACJI - JAK INFORMOWAĆ, OBSŁUGIWAĆ I PROMOWAĆ USŁUGI URZĘDU ONLINE"
7 lutego | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - SZKOLENIE PRAKTYCZNE KROK PO KROKU"
8 lutego | Warszawa | szkolenie "RODO W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
14 lutego | Warszawa | warsztaty "PRZYCHODY I WYDATKI MUZEÓW - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA (GOSPODARCZA)"
14 lutego | Warszawa | szkolenie "SOCIAL MEDIA DAY - CO KAŻDY E-MARKETER MUSI WIEDZIEĆ O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"
15 lutego | Warszawa | szkolenie " PRZETWARZANIE DANYCH W E - SKLEPIE PO REFORMIE SPOWODOWANEJ RODO"
15 lutego | Warszawa | szkolenie "NABYWANIE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ORAZ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH ORAZ UMÓW"
15 lutego | Warszawa | szkolenie "OBSZARY NATURA 2000 W PRAWIE UE I POLSKIM"
20 lutego | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
20 lutego | Warszawa | 25 seminarium w cyklu MEDICA INFO "RODO W SEKTORZE ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH - PRZETWARZANIE DANYCH WRAŻLIWYCH A NOWE REGULACJE"
21 lutego | Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZENIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE"
21 lutego | Warszawa | warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY - WARSZTATY PRAKTYCZNE"
27 lutego | Warszawa | warsztaty "OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, REALIZACJA PROCESU WALIDACJI OSIĄGNIĘĆ"
27 lutego| Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OCHRONIE ZDROWIA"
27 lutego | Warszawa | szkolenie "LISTA ZADAŃ - PRZYGOTOWANIE DO REFORMY SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WPROWADZONEJ PRZEZ RODO"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78