Sławomir Strzykowski

Sławomir Strzykowski

Dr Sławomir Strzykowski - od 2.5 roku w Microsoft Polska, wcześniej 13 lat w administracji państwowej (Ministerstwo Sprawiedliwości). W Microsoft odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań dla sektora publicznego, wykorzystujących składniki Platformy Aplikacyjnej (Microsoft SQL Server, Microsoft BizTalk Server, Microsoft PerformancePoint Server oraz narzędzia developerskie). Posiada tytuły inżynierskie MCAD, MCSD, MCTS. W zeszłym roku obronił w Polskiej Akademii Nauk doktorat w dyscyplinie informatyka.