eadministracja, e-administracja samorząd, urząd, administracja szkolenia, szkolenie, eUrząd, informatyka, teleinformatyka, eadministracja, e-administracja, samorząd, administracja, urząd, eUrząd, informatyka, teleinformatyka, szkolenia, szkolenie, konferencja, konferencje Centrum Promocji Informatyki, prowadząc stale działania szkoleniowe dla środowiska administracji samorządowej, otrzymywało sygnały o potrzebie stworzenia instytucjonalnej formuły przekazu i wymiany doświadczeń związanych z rozwojem technologii IT w administracji. W związku z tym powstał Klub e-administracja. Jego inauguracja odbyła się 1 października 2003 roku podczas I Forum Informatyki w Administracji.
Zadaniem klubu jest stworzenie platformy edukacji oraz wymiany wiedzy pomiędzy osobami związanymi z sektorem publicznym w zakresie technik organizacyjnych i teleinformatycznych.
Klub zrzesza jednostki administracji samorządowej lub rządowej oraz instytucje, organizacje i firmy, które są zainteresowane doskonaleniem sprawnie funkcjonującej administracji. cpi.com.pl
e-administracja - strona startowa
e-mail | kontakt
KONFERENCJE BAZA WIEDZY PRASA 31.08.2015
LII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI - BEZPIECZEŃSTWO STRON INTERNETOWYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
7 marca 2012 r. | Warszawa Koordynator: Iwona Brokowska

Niektóre jednostki administracji publicznej bagatelizują problem ochrony danych przed hakerami, widzą tylko dobre strony Internetu. Niestety problem cyberprzestępczości narasta. Jednostki administracji są bezbronne w obliczu działalności hakerów. Sądy pobłażają sieciowym włamywaczom i brakuje inwestycji w bezpieczeństwo systemów. Większość włamań na strony internetowe urzędów powoduje brak dostępu do obwieszczeń i informacji dla obywateli i firm. Niemożliwe jest również załatwianie spraw przez Internet.
Podczas seminarium dot. bezpieczeństwa stron internetowych administracji publicznej będziecie Państwo mogli się dowiedzieć o zasadach teleinformatycznego bezpieczeństwa, o bezpieczeństwie informatycznym jako bezpieczeństwie narodowym oraz jaka jest rola i jakie są zadania samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji.
Do działu w seminarium zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej oraz tych, którzy są zainteresowani bezpieczeństwem informatycznym.

PROGRAM

7 marca 2012 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i wykład wprowadzający: Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa a ataki hackerskie na strony internetowe administracji publicznej
Przypomniane zostaną podstawowe wymagania związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych administracji publicznej, wynikające z Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także z innych obowiązujących przepisów prawnych. Na tym zostaną przedstawione przykłady z praktyki realizacji takich systemów i zanonimizowane efekty audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej. Omówione też zostaną ostatnie ataki na systemy informatyczne administracji i wynikające z nich wnioski. Zostaną przedstawione dobre praktyki jakimi warto się kierować w budowie i administracji systemami sektora publicznego.
Wiesław Paluszyński
(Polskie Towarzystwo Informatyczne)
10:45 Wykład: Bezpieczeństwo informacyjne jako element bezpieczeństwa narodowego. Rzeczywiste czynniki zagrożeń
 • Ewolucja środowiska bezpieczeństwa
 • Cyberprzestrzeń jako nowe pole konfliktu
 • Konflikt w cyberprzestrzeni a walka informacyjna
 • System bezpieczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni - propozycje rozwiązań
Dr Krzysztof Liedel
(specjalista)
11:30 Prezentacja sponsorska: Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa do zastosowania w administracji publicznej
 • Co się dzieje w sieci informatycznej i skąd to wiemy?
 • Co możemy zrobić z wiedzą o ataku (jeżeli ją mamy)?
 • Wirtualizacja a bezpieczeństwo systemów informatycznych - o czym warto pomyśleć?
Mariusz Karbowski
(Enterasys Networks)

Case study: W ramach drugiej części wystąpienia zaprezentowane zostaną korzyści z zastosowania DSCC i skanerów IDS/IPS/HIPS (jako zabezpieczenie serwerów z aplikacjami), a także firewalli aplikacyjnych i zabezpieczenie serwisów internetowych. Całość zobrazowana będzie od strony wdrożeniowej i zilustrowana na przykładzie wdrożenia przez firmę Sprint takiego rozwiązania w Urzędzie Miasta Olsztyn.
Jacek Zimny
(Sprint S.A.)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Rola i zadania samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji. Urzędy a bezpieczeństwo danych
 • Największe zagrożenia dla urzędów samorządowych
 • Przykłady naruszeń bezpieczeństwa czyli nauka na cudzych błędach
 • Najczęściej popełniane błędy w zabezpieczeniu danych
 • Skuteczne metody ochrony
 • Rola skutecznego reagowania na incydenty w zabezpieczeniu danych
Mirosław Maj
(Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń)
13:30 Wykład: Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym urzędu. Przyczyny powodzeń ataków hackerskich, przykłady powodowanych szkód
 • Z automatu i ręcznie - najczęściej spotykane rodzaje ataków,
 • Miecz i tarcza - nie ma uniwersalnej metody obrony przed każdym atakiem
 • Lepiej zapobiegać czy leczyć?
 • Skuteczne zabezpieczenia: od polityki bezpieczeństwa po firewall
Krzysztof Młynarski
(Teleinformatica)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Znaczenie ryzyka w zarządzaniu informacją w sektorze publicznym
Powszechnie znanym problemem bezpieczeństwa informacji jest fakt, że budowanie zabezpieczeń realizuje się w wielu instytucjach jedynie w oparciu o pomysły administratora oraz dostępny budżet. Doprowadza to do sytuacji, w której bezpieczeństwo systemu nie jest realizowane w oparciu o rzetelną analizę, a stosowane zabezpieczenia są w jednych obszarach nadmiarowe, natomiast w innych niewystarczające.
Rozporządzenie (notyfikowany projekt) wykonawcze do ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych w sprawie krajowych ram interoperacyjności wskazuje na konieczność zarządzania ryzykiem w podmiotach administracji publicznej dla zapewnienia zarządzania bezpieczeństwem informacji. Realizacja tego wymagania powinna być zrealizowana w taki sposób i takimi narzędziami, aby ich wynik był przystępny dla zarządzających jednostkami administracji publicznej i pozwalał na podjęcie decyzji z obszaru bezpieczeństwa informacji.
Michał Tabor
(specjalista)
15:20 Dyskusja panelowa: Czy administracja publiczna musi być bezbronna w obliczu działań hackerskich?
Moderowanie dyskusji: Krzysztof Młynarski, Wiesław Paluszyński
16:00 Zakończenie programu seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie -
- proszę o kontakt, Iwona Brokowska, i.brokowska@cpi.com.pl

Program Program
Prelegenci Prelegenci
Sponsorzy Sponsorzy
Patronat medialny Patronat medialny
Zamów materiały Zamów materiały
Konferencje
Planowane konferencje Planowane konferencje
Archiwum Archiwum
strona główna strona główna e-mail | kontakt do góry do góry
Copyright © 2004 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10 | fax (0-22) 870-69-95